Plana,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0505198071 Stanisavljević Željko 1986
0411699035 Stefanović Stefan 1990
0500205024 Tanasković Božidar 1994
0459605005 Starinčević Jovan 1996
0500214001 Ristić Boban 1997
0500209006 Božilović Aleksandar 1998
0500208005 Ilić Miloš 1998
0500208011 Perić Dimitrije 1998
0500211020 Milenković Pavle 2001
0500509015 Vejnović Đorđe 2001
0465117002 Adamović Jovan 2003
0465114007 Stojanović Bogdan 2003
0500218015 Đuričić Filip 2005
0500220003 Blagojević David 2006
0500214045 Đorđević Đorđe 2006
0557515009 Vejnović Mateja 2006
0500216009 Mitrović Damjan 2007
0500215022 Mitrović David 2007
0500214044 Živanović Aleksandar 2007
0500216012 Milenković Filip 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Sih Igor Trener 5212
Jovković Saša Služb. Predstavnik 5144
Miletić Milan Služb. Predstavnik
Antić Luka Služb. Predstavnik
Milović Uroš Pratilac
Pavlović Dušan Pratilac
Tanasković Vladimir Pratilac