Joker,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0660016010 Kovačević Veljko 2005
0105215003 Mandić Jug 2005
0169216002 Radojčić Vuk 2005
0169215039 Tomić Miloš 2005
0141115007 Višnić Uroš 2005
0410912027 Marković Luka 2006
0149716001 Martinović Lazar 2006
0642818011 Milićević Matija 2006
0101815001 Stanojević Aleksa 2006
0140517004 Bojbaša Ognjen 2007
0112122031 Kovačević Vukašin 2007
0103518004 Saulić Mladen 2007
0107118007 Zmajević Luka 2007
0108718020 Bakula Srđan 2008
0149718010 Jovović Vasilije 2008
0169220004 Lukić Matija 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ivanović Miljan Trener 2083
Ivanović Miljan Trener 2083
Marijanović Siniša Trener 2225
Ivić Blagoja Pomoćni tren. 1159
Stojkov Milan Služb. Predstavnik 1032
Stojkov Srđan Služb. Predstavnik
Stojkov Milan Služb. Predstavnik 1032
Stojkov Srđan Služb. Predstavnik
Ćirić Dušan Pratilac
Ćopić Ognjen Pratilac
Jokić Lazar Pratilac
Šubaranović Mihailo Pratilac
Marjanović Siniša Pratilac
Ćirić Dušan Pratilac
Kabić Tijana Pratilac
Ćopić Ognjen Pratilac
Jokić Lazar Pratilac