Konstantin,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0727314037 Ćirić Petar 2005
0734618023 Minić Mihajlo 2005
0734616046 Pejović Danilo 2005
0771313004 Petrović Nikola 2005
0801516049 Stanojević Pavle 2005
0702416015 Ševo Andrej 2005
0734616062 Anačkov Dušan 2006
0750317017 Dimkovski Nikola 2006
0750318047 Savić Matija 2006
0771313009 Vulić Marko 2006
0771320008 Ličina Dane 2007
0734618046 Okičić Vukašin 2007
0750318055 Petrović Luka 2007
0771318013 Anđelković Luka 2008
0771318012 Jovanović Đorđe 2008
0750419011 Petrović Gavrilo 2008
0869017024 Špakovski Vanja 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Tubić Milan Trener 7103
Stošić Slaviša Služb. Predstavnik 7144
Milovanović Ivana Pratilac
Mladenović Aleksandar Pratilac
Ćosić Andrija Lekar Lekar
Perić Nikola Lekar Lekar