Beko,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0601297011 Petrović Vladimir 1977
0431898068 Karalić Nemanja 1988
0452900058 Dragović Bogdan 1990
0406906006 Rakić Bogdan 1993
0433503020 Stanković Dušan 1994
0000217011 Bolović Dejan 1998
0411208004 Stanojević Dušan 1999
0400211021 Zorić Uroš 1999
0432810006 Ćojbašić Miloš 2000
0431811026 Drljan Miloš 2000
0405011013 Borovićanin Vuk 2001
0315011029 Mihailović Boško 2001
0407714003 Barać Andrija 2002
0431811049 Kitanović Dimitrije 2002
0300808019 Dobrić Lazar 2003
0405014038 Vidačić Igor 2003
0407715001 Andrić Mihajlo 2004
0431815021 Bosiljčić Igor 2004
0405014007 Tonić Momir 2004
0431819014 Ristić Antonije 2005
0412316008 Šojić Miloš 2006
0431815019 Bosiljčić Miloš 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Petronić Nenad Trener 4466
Bogućanin Damir Služb. Predstavnik 4221
Marjanović Vladimir Pratilac
Obradović Vuk Pratilac
Mišić Miloš Pratilac P4816
Nikolić Bojan Pratilac
Živić Marko Pratilac