Žitko Basket,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0443903011 Čakarević Marko 1988
0400101323 Riznić Bogdan 1990
0462604008 Vesković Edin 1993
0407507011 Borović Bogdan 1995
0462611030 Gosić Milan 1999
0000220002 Pavićević Balša 2000
0439812007 Ivanović Vasilije 2001
0439611030 Mišljenović Nemanja 2001
0452812024 Sorak Todor 2001
0500211023 Stepanović Pavle 2001
0203111029 Andrić Marko 2002
0411715021 Kovačević Mladen 2002
0433914003 Živojinović Petar 2002
0600115011 Derdemez Omer 2003
0563513004 Đorđević Marko 2004
0602110014 Milošević Aleksa 2004
0407715003 Mitrović Aleksandar 2004
0315215001 Vudragović Luka 2004
0408716016 Ječmenica Petar 2005
0103314008 Jokić Igor 2005
0431817071 Teslić Vukašin 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Cvetković Dejan Trener 3087
Vukoslavčević Lazar Služb. Predstavnik
Madžarević Darko Služb. Predstavnik
Gajić Borivoj Služb. Predstavnik
Jovčić Branko Pratilac
Radusin Nina Pratilac
Marinković Zoran Lekar