Hercegovac,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0100499015 Savić Marko 1987
0851600058 Antić Jovan 1989
0661302523 Đorđević Vuk 1991
0119601019 Đumić Božo 1992
0155505012 Marić Dragan 1993
0000218014 Radovanović Predrag 1996
0100107020 Teofanović Uroš 1996
0405408001 Todorić Mateja 1998
0140606011 Zarić Aleksa 1998
0190610002 Šućur Petar 1999
0103214007 Aničić Marko 2002
0140511009 Dangubić Risto 2002
0104508018 Kumović Ranko 2002
0105414006 Knežić Ognjen 2003
0119011037 Mladenović Aleksa 2003
0190717071 Ninkov Nebojša 2007
0119321013 Radovanović Bogdan 2007
0119017001 Samardžić Marko 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Komnenić Aleksandar Trener 1320
Pudar Miloš Služb. Predstavnik
Pecelj Marko Služb. Predstavnik
Ninkov Alen Pratilac
Jelačić Vukašin Pratilac