Ru - koš, Vojka

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0347699027 Kovačević Bojan 1981
0347600039 Matić Stefan 1990
0347604030 Šović Milan 1992
0100102533 Predojević Stefan 1993
0301607012 Banjac Milan 1994
0300709005 Banjac Stefan 1997
0300710014 Đorđević Nikola 2000
0300713005 Milutinović Ilija 2000
0300711005 Momčilović Luka 2000
0107015002 Šmit Bojan 2000
0300710033 Vasić Aljoša 2000
0300711011 Grubišić Stefan 2002
0300720002 Kačavenda Bojan 2003
0300713006 Vojčanin Marko 2003
0300716019 Šterleman Uroš 2005
0300720011 Jeličić Luka 2006
0300716015 Jurišić Stevan 2006
0300717005 Radivojević Stefan 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Strugar Marko Trener 4553
Pavičić Igor Služb. Predstavnik
Kovačević Bojan Služb. Predstavnik 3083