Omladinac, Novi Banovci

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0405001249 Kavurin Branko 1990
0405000091 Lukić Danilo 1990
0300803037 Savić Mihajlo 1992
0315203019 Gojak Marko 1993
0300804008 Čavić Marko 1994
0315204006 Raković Miloš 1994
0300804037 Paunić Aleksandar 1996
0316306009 Vuković Bojan 1996
0300822010 Đukić Luka 1998
0300811007 Vujković Aleksandar 1998
0300807010 Čavić Mihailo 1999
0300812015 Marković Aleksandar 2001
0300816002 Jovanović Nikola 2002
0405719068 Đorić Vuk 2003
0300811013 Glušac Stefan 2003
0300814009 Turčinović Uroš 2004
0300817010 Komljenović Marko 2005
0300814016 Kovač Andrej 2005
0300818005 Jocić Mihajlo 2007
0300816005 Kantar Dmitar 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kavurin Branko Trener 4565
Čavić Marko Služb. Predstavnik
Radić Miroslav Pratilac
Bošković Bogdan Lekar