Šimanovci, Donji Tovarnik

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0411404001 Avdalović Veljko 1984
0438598011 Duvnjak Nemanja 1984
0460501017 Ilić Čedomir 1984
0358604001 Bogdanović Aleksandar 1986
0452805026 Stanković Milan 1995
0410911014 Živković Mihailo 1995
0606904003 Azanjac Dragiša 1996
0169204057 Kukulj Ognjen 1996
0301809016 Kljajević Vuk 1997
0301810003 Dobrić Ivan 1999
0413011001 Ryan Patrick James Arthur 2000
0301814008 Stojadinović Sava 2000
0301814014 Mišović Uroš 2003
0301817018 Petković Jovan 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Strugar Marko Trener 4553
Kljajević Vuk Služb. Predstavnik
Vujanović Dejan Pratilac
Bogdanović Aleksandar Pratilac
Milivojević Miloš Pratilac
Puškar Borislava Pratilac
Duvnjak Nemanja Pratilac
Avdalović Veljko Pratilac
Micković Marko Pratilac
Mićić Miroslav Lekar