Jadran, Golubinci

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0316499031 Čačić Damir 1983
0305200006 Ivaniš Dragan 1984
0347700018 Rović Strahinja 1991
0316404011 Carević Rastko 1992
0355109004 Mihajlica Bojan 1994
0300904031 Kovačević Miloš 1995
0316420014 Muminović Stefan 1996
0355106005 Novaković Milan 1996
0301706019 Rović Miloš 1996
0355108016 Đurić David 1997
0315207003 Bošković Uroš 1998
0316413001 Ljubinković Luka 2000
0316410036 Crljen Tomislav 2001
0109215004 Jović Jovan 2001
0316410034 Nerančić Boris 2002
0316415009 Beljić Dušan 2005
0316417015 Dragojević Uroš 2007
0316418007 Radičević Stefan 2007
0316418012 Radić Miloš 2007
0316417008 Trišić Andrej 2007
0316419003 Uzelac Bojan 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Živanović Saša Trener 3233
Smuđa Živko Služb. Predstavnik 3049
Živanović Branislav Služb. Predstavnik
Nerančić Željko Služb. Predstavnik
Bratić Mario Služb. Predstavnik
Gašparović Miroslav Pratilac
Gašparović Luka Lekar
Terzić Milan Lekar