I CAME TO PLAY, Novi Sad

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0119898014 Jovanović Nikola 1981
0140598105 Cvetković Branko 1984
0750300130 Đorđević Vladimir 1990
0115408017 Vučinić Momčilo 1998
0104512031 Stojanović Dušan 1999
0000220019 Glogovac Dejan 2000
0000222018 Karanac Andrija 2001
0107211037 Markez Saša 2001
0223912026 Oličkov Ivan 2001
0606913001 Simeunović Lazar 2001
0155512002 Šarenac Luka 2001
0223912014 Todor Igor 2001
0103912016 Ilić Igor 2002
0000222019 Ilić Miloš 2003
0140519005 Borčak Aleksa 2005
0109115016 Ćeranić Marko 2005
0103214010 Milosavljević Aleksandar 2005
0141114010 Milutinović Luka 2005
0112621002 Nešković Ivan 2005
0117917006 Prokopić Gregor 2005
0264817003 Timotijević Luka 2005
0100421001 Vajdić Luka 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Gagričić Žarko Trener 6203
Ćeranić Dragan Služb. Predstavnik
Đorđević Tomislav Pratilac
Savković Luka Pratilac
Cvjetičanin Dušan Pratilac
Gagričić Darko Pratilac
Milošević Milana Lekar