Hajduk, Kula

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0102597014 Bajić Jovan 1980
0107798033 Gagović Vuksan 1984
0149704006 Koprivica Danilo 1988
0149701035 Đurović Ivan 1989
0119604006 Rnić Nikola 1995
0119505001 Suvajdžić Milan 1995
0800508001 Vukadinović Ognjen 1998
0164307015 Lješević Nikola 1999
0102314012 Tešović Aleksa 1999
0106413005 Lješević Uroš 2001
0106313002 Stevanović Stefan 2001
0104511009 Šinik Igor 2001
0164311008 Baranovski Aleksa 2002
0106414022 Cvetićanin Momčilo 2002
0164313002 Ivanović Marko 2002
0107514012 Vukičević Milan 2002
0106415017 Terzić Marko 2003
0106415033 Ilić Ognjen 2004
0106420002 Krivokapić Aleksandar 2004
0106420001 Šupica Aleksa 2004
0106417004 Mirosavljev Ognjen 2005
0106421006 Ilić Petar 2006
0106421005 Jovović Jovica 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Borović Danilo Trener 1435
Popovski Ljupčo Služb. Predstavnik
Šljivančanin Ranko Služb. Predstavnik
Omerović Bojan Služb. Predstavnik
Mirosavljev Ognjen Služb. Predstavnik
Bajić Jovan Služb. Predstavnik
Steljić Radovan Služb. Predstavnik
Svirac Srđan Lekar