Akademik, Srbobran

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0117300020 Sep Norbert 1988
0851600058 Antić Jovan 1989
0100102537 Ćetković Miloš 1992
0100103002 Nićin Nemanja 1993
0100109001 Jošić Luka 1995
0100107039 Miljanić Milisav 1995
0117311014 Babić Nikola 1998
0140507003 Birovljev Aleksa 1998
0117212007 Mijatović Isak 1999
0103311010 Gutović Luka 2000
0117311025 Srdanov Aleksandar 2000
0104311021 Dokić Igor 2001
0117311037 Šijačić Igor 2002
0117312007 Zelić Strahinja 2002
0155517010 Prentović Luka 2003
0117316013 Spasić Marko 2005
0109918008 Filipović Stefan 2006
0117317006 Madžgalj Uroš 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Andrić Jovica Trener 1311
Poljak Igor Služb. Predstavnik
Grubić Aleksandar Služb. Predstavnik
Mudrinski Branislav Služb. Predstavnik
Jokanović Ninoslav Služb. Predstavnik
Tešanović Nemanja Služb. Predstavnik
Andrić Dejan Pratilac
Gazepov Ilija Lekar