Stara Pazova,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0305408002 Došenović Vladimir 1998
0355108004 Đurić Nemanja 1998
0355109010 Božičković Nemanja 1999
0305408020 Komazec Aleksa 1999
0355109013 Tabaković Ivan 2000
0355111025 Todorović Boris 2001
0355109021 Borovac Dušan 2002
0355110013 Božičković Ognjen 2002
0105710010 Đukić Aleksandar 2002
0355110028 Hric Aleksaj 2002
0355111016 Jovičić Marko 2003
0355114013 Rajaković Miloš 2003
0355114015 Ružić Jovan 2004
0355114007 Skopljak Aleksa 2004
0105716002 Đukić Miloš 2005
0355119011 Kostić Matija 2005
0355114039 Martić Uroš 2005
0355117014 Muminović Dušan 2005
0355114040 Stanojević Viktor 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Petrović Stefan Trener 3161
Ruvidić Vladimir Služb. Predstavnik 3097
Božičković Nebojša Služb. Predstavnik
Mitić Miljana Lekar