Železničar,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0405000225 Kalanj Aleksandar 1986
0305205001 Marković Igor 1989
0301707027 Stojšić Živko 1996
0301708001 Drljača Jovan 1997
0305206029 Đumić Bogdan 1998
0301708005 Petrović Dragutin 1998
0301711013 Divjak Damjan 2002
0305210016 Marjanović Strahinja 2002
0301711007 Mudrić Nemanja 2003
0109217047 Tomašević Aleksandar 2003
0109219024 Veličković Marko 2003
0109215006 Borković Mateja 2004
0109219025 Dukić Mateja 2004
0109215009 Kosjer Mihajlo 2004
0109216008 Pešut Viktor 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jojić Vladimir Trener 3131
Marković Igor Služb. Predstavnik
Novaković Mirko Služb. Predstavnik
Milić Dragan Služb. Predstavnik
Petrović Nemanja Pratilac
Marković Nemanja Pratilac
Perić Đorđe Lekar