Vrbas,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0140699022 Radinović Rajko 1987
0141198033 Kaplarević Uroš 1990
0112502503 Blagojević Jovan 1993
0112502517 Marinković Nemanja 1993
0301706033 Radenović Miloš 1996
0105410015 Jokanović Ognjen 1997
0149709008 Vasić Zlatko 1998
0438310004 Momčilović Miloš 1999
0105412010 Laković Matija 2001
0506816007 Kovačeski Filip 2002
0149711006 Laković Danilo 2002
0149714018 Femić Miloš 2003
0149714032 Bulajić Vukan 2004
0149715027 Hering Ilija 2004
0149714010 Perunović Ljubo 2004
0149714023 Pešić Nikola 2004
0149719001 Pešić Vučeta 2004
0149714024 Vidović Aleksa 2004
0149715033 Čizmar Martin 2005
0149716019 Mitrović Matija 2005
0149717006 Pavlov Andrej 2005
0149715008 Šoć Danilo 2005
0149715035 Pešalj Andrija 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Marković Bojan Trener 1325
Kovačević Nemanja Služb. Predstavnik
Pantić Ljubomir Služb. Predstavnik
Antić Zlatko Pratilac
Peša Dražan Lekar
Milović Milan Lekar