Hajduk,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0102597014 Bajić Jovan 1980
0149704006 Koprivica Danilo 1988
0149701035 Đurović Ivan 1989
0119603001 Škrbić Zoran 1991
0119604006 Rnić Nikola 1995
0119505001 Suvajdžić Milan 1995
0164307015 Lješević Nikola 1999
0102314012 Tešović Aleksa 1999
0164311008 Baranovski Aleksa 2002
0106414022 Cvetićanin Momčilo 2002
0164313002 Ivanović Marko 2002
0106415017 Terzić Marko 2003
0106415033 Ilić Ognjen 2004
0106420002 Krivokapić Aleksandar 2004
0106414010 Mandić Mateja 2004
0106420001 Šupica Aleksa 2004
0106417004 Mirosavljev Ognjen 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Nogavica Predrag Trener 1434
Omerović Bojan Služb. Predstavnik
Popovski Ljupčo Služb. Predstavnik
Šljivančanin Ranko Služb. Predstavnik
Steljić Radovan Služb. Predstavnik
Mirosavljev Velibor Služb. Predstavnik
Bajić Jovan Pratilac
Antonić Bojan Pratilac
Svirac Srđan Lekar