Novi Pazar 1969, Novi Pazar

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0601108008 Šabanović Arman 1996
0601111003 Eminbegović Emin 2001
0643018006 Bećirović Ismail 2002
0302813005 Habibović Rejhan 2002
0302813015 Biševac Salahudin 2003
0302514009 Bronja Edib 2003
0302814002 Ćorović Din 2003
0303221001 Dolovac Ammar 2003
0302514010 Nikolić Aleksandar 2003
0643018001 Spahić Abdulkerim 2003
0302513015 Vesnić Haris 2003
0302814009 Dolovac Ali 2004
0303221002 Nicević Amin 2004
0643019008 Omerović Mirza 2004
0303221004 Burdžević Deniz 2005
0601115007 Gusinac Muhamed 2005
0302816021 Habibović Redžep 2005
0643020001 Maljanović Ali 2005
0601119001 Škrijelj Ishak 2005
0303221003 Zećirović Haris 2005
0303221005 Dolovac Ahmed 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Hadžerić Valid Trener 6271
Demić Tarik Služb. Predstavnik
Habibović Rejhan Služb. Predstavnik