Crnokosa,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0630499078 Cvijić Nemanja 1986
0630403002 Đurović Marko 1989
0630404012 Kostić Nikola 1993
0630421001 Dragaš Miloš 1996
0630408008 Tešović Aleksandar 1996
0630411001 Vasović Aleksandar 1999
0630413005 Đurović Filip 2003
0630413004 Đurović Nikola 2003
0630413011 Miletić Milinko 2003
0630413008 Tripković Milan 2003
0630417009 Radovanović Lazar 2005
0630417016 Arnautović Andrija 2006
0630417013 Jovanović Stevan 2006
0630417006 Matić Ognjen 2006
0630420013 Tulimirović Aleksej 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca