Student,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0642602078 Marković Petar 1987
0601907001 Selaković Mihailo 1990
0642602098 Kremić Vaso 1992
0601910003 Pantelić Vladimir 1996
0601914011 Čolić Mateja 2001
0630213016 Bogićević Petar 2002
0630213009 Grujičić Miloš 2002
0604816019 Marković Petar 2003
0601921002 Jelisavčić Vuk 2004
0601914009 Jovanović Nemanja 2004
0601918004 Kunčak Andrej 2004
0601921009 Marinković Luka 2004
0601918006 Matić Miloš 2004
0604816021 Novaković Uroš 2004
0601920003 Veselinović Miloš 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Čolić Miloš Trener 6302
Otašević Nikola Služb. Predstavnik
Milivojević Darko Služb. Predstavnik
Jovanović Zoran Pratilac
Radić Dejan Lekar