Mega Mozzart, Beograd

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0459415008 Babić Aleksa 2005
0411416005 Božilović Predrag 2005
0400111022 Dožić Danilo 2005
0302814003 Đulović Asim 2005
0630216053 Marković Bogoljub 2005
0348014035 Mušicki Andrej 2005
0407715034 Pratljačić Luka 2005
0415016002 Šipčić Vuk 2005
0455615051 Vranešević Relja 2005
0605318034 Milosavčević Petar 2006
0000221019 Nikolić Ognjen 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Radonjić Petar Trener 4557
Avramović Dragoljub Trener 4847
Musić Vladan Služb. Predstavnik
Ninković Marko Pratilac
Radojević Vanja Pratilac
Tasić Pavle Pratilac