Sloga, Kraljevo

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0302114004 Jordović Matija 2005
0603016003 Pavlović Aleksa 2005
0302117012 Andrić Lazar 2006
0601819008 Gvozdenović Matija 2006
0601814011 Rakić Bogdan 2006
0302116012 Simović Aleksa 2006
0302118005 Stojanović Vukašin 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Đorđević Saša Trener 5233
Nešović Saša Služb. Predstavnik
Šejat Branko Služb. Predstavnik
Milović Predrag Pratilac
Kuvekalović Igor Lekar