Zlatar, Nova Varoš

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0629997006 Dilparić Vuk 1981
0439198027 Ljubas Milan 1985
0659903004 Janjušević Boris 1986
0629901035 Dragašević Srđan 1990
0223906006 Čarapić Marko 1997
0629913005 Sindžirević Dragan 1997
0629910010 Zečević Veljko 1999
0629910018 Bošković Stefan 2000
0629911003 Mišević Siniša 2000
0603011015 Stamenić Danilo 2001
0601213002 Starčević Srđan 2001
0629915009 Nogović Senad 2003
0629915036 Sekulić Blagota 2003
0629915025 Stojić Mihailo 2003
0629913004 Trtović Rade 2003
0629914013 Čolović Miloš 2004
0629915029 Kadrić Ermin 2004
0629915014 Simanović Ignjat 2004
0629914001 Turkmanović Krim 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Laković Marko Trener 3165
Dumić Danko Služb. Predstavnik 6141
Obućina Miroljub Služb. Predstavnik
Dragašević Vladimir Lekar