Priboj, Priboj

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0642801098 Bogićević Berislav 1986
0642802520 Luković Vuk 1991
0642402513 Ćirović Dejan 1992
0642813002 Beganović Kabir 1997
0642811003 Bošković Dušan 1998
0452811014 Sofijanić Luka 1999
0642816016 Kašerić Đorđe 2000
0251011010 Vržina Luka 2000
0603112048 Smailović Anes 2001
0642810003 Stojanović Ognjen 2001
0642816019 Javorac Luka 2003
0642813003 Nolevski Boris 2003
0642818003 Milosavljević Ivan 2004
0642818004 Radović Janko 2004
0642818006 Šaponjić Željko 2004
0642816013 Vesović David 2004
0642818007 Bukvić Mateja 2005
0642814011 Perović Mateja 2005
0642814018 Tomić Strahinja 2005
0642819003 Bojić Filip 2006
0642818011 Milićević Matija 2006
0642818012 Nedović Saša 2006
0642818015 Šalipur Boris 2006
0642820005 Vajić Igor 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Dolaš Aco Trener 6018
Brahović Safet Služb. Predstavnik
Janjušević Danilo Služb. Predstavnik
Berislav Bogićević Služb. Predstavnik
Raković Danilo Služb. Predstavnik
Ratković Milija Služb. Predstavnik
Milentijević Tanja Lekar