Mileševac, Prijepolje

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0400998106 Milošević Milan 1985
0400902502 Knežević Nikola 1990
0606401118 Smolović Radenko 1990
0603111030 Bjelak Ersan 1994
0601409004 Drobnjak Miloš 1996
0601409006 Maksimović Đorđe 1996
0659905014 Čelebić Emil 1997
0000221014 Hadžihasanović Elvin 1998
0659913036 Šehović Rijad 2001
0603112076 Smailović Ersan 2002
0659913024 Dučić Andrija 2003
0642917027 Kukuljac Kenan 2003
0603112025 Pleskonjić Filip 2003
0603115010 Vujašević Lazar 2003
0659913008 Žunić Vukašin 2003
0659915023 Aksentijević Luka 2004
0659915017 Derikonjić Filip 2004
0603114007 Mosurović Vladimir 2004
0659915005 Nestorović Bojan 2004
0659920001 Vuković Andrija 2004
0659918009 Garabinović Andrija 2006
0659918015 Hadžibulić Haris 2006
0659918016 Novaković Ivica 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Golubović Igor Trener 7038
Novković Njegoš Služb. Predstavnik
Novković Vladeta Služb. Predstavnik
Danilović Vladimir Služb. Predstavnik
Aličković dr Elvir Lekar