Trstenik, Trstenik

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0506704055 Dijan Tijana 1992
0506709038 Stojanović Aleksandra 1995
0506709032 Vidojević Angelina 1995
0506709039 Aleksić Nevena 1997
0506709033 Stašević Marija 1997
0412610007 Glišić Iva 2002
0503914007 Egerić Vanja 2003
0503914012 Sarić Kristina 2003
0503913006 Sarić Sofija 2003
0503914009 Todorović Marija 2003
0503914005 Vasić Miljana 2003
0503914004 Vidaković Kristina 2003
0503914006 Živanović Ivona 2003
0503919001 Džamić Neda 2005
0614618007 Lazarević Vedrana 2005
0503918002 Malićanin Teodora 2005
0503919002 Vasić Magdalena 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ristić Dragan Trener 5140
Dukić Dragan Služb. Predstavnik
Sarić Đorđe Pratilac