ŽKK Smederevo, Smederevo

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0513207021 Kovaljev Marija 1993
0513207031 Novaković Ivana 1996
0202212026 Ivanović Jovana 1999
0202212027 Ivanović Milica 1999
0504315010 Spasić Kristina 2002
0502520013 Brojčin Irina 2004
0503313032 Nešić Aleksandra 2004
0504316008 Pantović Iva 2004
0504315015 Spasić Milena 2004
0502521005 Savić Nevena 2005
0502520014 Filipović Kristina 2006
0504319008 Marković Milica 2006
0502521004 Morača Jelena 2006
0502521001 Savić Milica 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca