KK SU Palanka 2021, Smederevska Palanka

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0509798035 Jovanović Nevena 1988
0537600053 Keljać Dragana 1988
0509702512 Stefanović Milena 1990
0509706009 Jovičić Tijana 1994
0557513008 Aranđelović Ema 2001
0502010037 Jovanović Katarina 2001
0502010036 Jovanović Jovana 2001
0502010016 Kovačević Nina 2001
0557516029 Čakić Teodora 2004
0557516022 Živković Teodora 2004
0557513018 Jovanović Bojana 2005
0557517033 Kristaj Teodora 2006
0557518023 Vasiljević Teodora 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stevanović Milan Trener 5030
Matić Slavko Služb. Predstavnik
Jovanović Biljana Pratilac
Milanović Predrag Pratilac
Pavlović Siniša Lekar Lekar