Student, Niš

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0727313022 Đorđević Nađa 2002
0709015029 Đorđević Danica 2002
0506917006 Stošić Teodora 2002
0800313056 Veličković Jana 2003
0709015021 Jovanović Natalija 2004
0800313029 Milojević Anastasija 2004
0504616016 Slavković Jana 2004
0705513017 Stošić Dunja 2004
0709013016 Cvetković Helena 2005
0705517023 Ilić Anđela 2005
0709019038 Jovković Mila 2005
0709018012 Krstić Anđela 2005
0705516005 Miletić Martina 2005
0709018010 Ranđelović Katarina 2005
0709019040 Antić Lana 2006
0709020015 Đokić Iskra 2006
0806319008 Novaković Vladica 2006
0709017005 Savić Luna 2006
0709016038 Simonović Natalija 2006
0705513010 Stošić Jana 2006
0800317020 Veljović Emilija 2006
0709018019 Živković Teodora 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mrđa Milkan Trener 1014
Živković Maja Služb. Predstavnik
Živković Vladimir Pratilac
Stanković Zvonimir Pratilac
Milenković Kristina Lekar