Hisar, Leskovac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0809505001 Petrović Milica 1993
0800311068 Milović Emilija 2002
0801619017 Kocić Teodora 2003
0801619013 Krstić Milica 2003
0800315030 Belenzada Sofija 2004
0801814034 Ilić Katarina 2004
0800318004 Knežević Anđelija 2004
0800317007 Marković Emilija 2004
0800315020 Žižić Mila 2004
0800315027 Knežević Natalija 2005
0800315045 Perić Ivona 2005
0801619004 Živković Aleksandra 2005
0801619008 Đorđević Milica 2006
0800317017 Ilić Petra 2006
0800316008 Krstić Natalija 2006
0801619007 Marković Anđela 2006
0800317018 Pavlović Iva 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mladenović Luka Trener 8117
Papak Marjan Služb. Predstavnik
Papak Aleksandar Pratilac
Čuljković Dragana Lekar