Hisar, Leskovac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0809505001 Petrović Milica 1993
0801619013 Krstić Milica 2003
0800318004 Knežević Anđelija 2004
0801619004 Živković Aleksandra 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stefdanović Aleksandar Trener 7116
Stefdanović Aleksandar Trener 7116
Papak Marjan Služb. Predstavnik
Čuljković Dragana Lekar
Čuljković Dragana Lekar