Proleter,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0110414002 Mračević Slobodanka 1990
0223806008 Piper Danica 1995
0190606014 Trivunić Tamara 1997
0316116002 Mrkić Sanja 1998
0300412001 Ristanović Milica 1998
0316109010 Knežević Anđela 1999
0209809007 Milošević Mia 1999
0316109003 Turčinović Tijana 2000
0190608016 Uzelac Milica 2000
0801415026 Popović Radmila 2001
0105914007 Milićević Nina 2002
0826411041 Mišić Sofija 2002
0601114027 Škrijelj Ismihana 2002
0110419001 Lakić Milica 2003
0104115005 Krupljanin Jana 2004
0105114017 Stančević Marina 2004
0110420001 Pagačević Marija 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mesarović Dijana Trener 1418
Grahovac Jovana Pomoćni tren. 2115
Todorčević Tatjana Služb. Predstavnik
Kovačević Dragan Služb. Predstavnik
Kapetanović Nemanja Pratilac
Savić Biljana Lekar