Vojvodina 021,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0509910023 Vulović Lena 2003
0105917012 Karlaš Sara 2004
0103515045 Kerleta Ana 2004
0104116009 Lazić Marina 2004
0105919012 Petrović Aleksandra 2004
0105114017 Stančević Marina 2004
0608713015 Antonijević Andrijana 2005
0104116003 Grujić Jelena 2005
0102120003 Jamini Medina 2005
0119014013 Majstorović Ivana 2005
0608717004 Marjanović Kristina 2005
0119014016 Selaković Milica 2005
0104115010 Slavnić Teodora 2005
0264817001 Živković Bojana 2005
0108718009 Marić Lana 2006
0102121008 Mitrović Milica 2006
0000221008 Nikolić Milica 2006
0105916003 Sekulić Marijana 2006
0105119016 Štrbac Lana 2006
0109516014 Zeljković Lana 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Anđelić Nataša Trener 1197
Petrović Dragoljub Služb. Predstavnik
Todorčević Tatjana Služb. Predstavnik
Jankovic Zoran Pratilac
Radulović Lara Pratilac