Mondo Basket,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0400707015 Divjak Vesna 1994
0400707015 Divjak Vesna 1994
0410912022 Ćirović Ljubica 1998
0410912022 Ćirović Ljubica 1998
0300510015 Vasiljević Sofija 2000
0300510015 Vasiljević Sofija 2000
0405715047 Vujasin Tanja 2001
0405715047 Vujasin Tanja 2001
0405715058 Đukić Vanja 2002
0405715058 Đukić Vanja 2002
0405717019 Straživuk Milica 2003
0405717019 Straživuk Milica 2003
0405719070 Zagorac Radica 2003
0416618018 Živković Natalija 2003
0416618018 Živković Natalija 2003
0405717020 Ivanović Sara 2004
0405717020 Ivanović Sara 2004
0405717038 Jevtić Nevena 2004
0405717038 Jevtić Nevena 2004
0403315011 Matić Simona 2004
0403315011 Matić Simona 2004
0403315011 Matić Simona 2004
0404716017 Stokanović Marija 2004
0404716017 Stokanović Marija 2004
0405715055 Suzić Jovana 2004
0405715055 Suzić Jovana 2004
0405717021 Ljubojević Marija 2005
0405717021 Ljubojević Marija 2005
0405718070 Ivanović Jovana 2006
0405718070 Ivanović Jovana 2006
0405716045 Marčetić Lana 2006
0405716045 Marčetić Lana 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Strugalović Miloš Trener 4674
Dmitrović Nikola Trener 4510
Ivanović Bojan Služb. Predstavnik
Vučinić Ivan Služb. Predstavnik
Radović Marko Služb. Predstavnik
Đukić Milan Služb. Predstavnik C4096
Vučinić Ivan Služb. Predstavnik
Đukić Milan Služb. Predstavnik C4096
Dmitrović Nikola Služb. Predstavnik C4510
Roksandić Miodrag Pratilac
Ranđelović Marko Pratilac
Kovač Nemanja Pratilac