SO ŽKK,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223803008 Cvetković Gordana 1993
0223812005 Jovanov Anđela 2001
0223811015 Kljajić Olivera 2001
0300415016 Radanović Nada 2001
0109718014 Keneški Ana 2003
0109718012 Kockar Ivana 2003
0109718013 Lovrić Jelena 2003
0223913014 Utržen Dejana 2003
0109717003 Važić Katarina 2003
0109716006 Makivić Bojana 2004
0109717002 Marčeta Marija 2004
0223811007 Galić Nevena 2005
0109716005 Garača Anja 2005
0109718001 Bunić Anđela 2006
0109718002 Bunić Milica 2006
0109718003 Ćulafić Svetlana 2006
0109720001 Oroslamoški Dunja 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca