Čelarevo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0110204011 Pojužina Maja 1991
0119011003 Marjanović Teodora 2001
0119015003 Činčurak Tamara 2003
0119018014 Kačar Petra 2006
0119018010 Kovačević Milica 2006
0119018008 Majstorović Anđela 2006
0119018022 Manojlović Lena 2006
0119018009 Vlahović Iva 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mrđa Milkan Trener 1014
Santrač Zlatan Služb. Predstavnik 1227
Gaćeša Gordana Služb. Predstavnik
Vujkov Slobodan Služb. Predstavnik
Mikić Marija Lekar