Karađorđevo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0259205009 Plećaš Jelena 1994
0259206009 Vojnović Jovana 1994
0223508005 Dapčević Sonja 1997
0223509004 Bosnić Zorica 1998
0223509008 Krajnović Bojana 1998
0223509005 Bosnić Milana 1999
0223509006 Kovačević Slađana 1999
0223508001 Kovačević Saška 1999
0223509014 Ivković Marija 2000
0223512009 Vučićević Danijela 2000
0223512013 Bosnić Ivana 2002
0223515009 Bašić Maja 2003
0223518001 Đurđević Anastasija 2003
0223514007 Jovanović Branka 2003
0223512004 Banović Ana 2004
0223518002 Ćulibrk Milica 2004
0223512006 Kovačević Nada 2004
0223515012 Medić Teodora 2004
0223512010 Milenković Dragana 2004
0223512005 Banović Kristina 2005
0223516004 Brkić Slađana 2005
0223518003 Nogić Marijana 2005
0223521015 Tasić Isidora 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Plećaš Milan Trener 1111
Plećaš Milan Trener 1111
Jakšić Smiljka Služb. Predstavnik
Lazić Slavko Služb. Predstavnik
Drakulić Mirko Služb. Predstavnik
Uzelac Dragan Služb. Predstavnik
Jakšić Smiljka Služb. Predstavnik
Lazić Slavko Služb. Predstavnik
Drakulić Mirko Služb. Predstavnik
Uzelac Duško Lekar
Uzelac Duško Lekar