Girl Basket,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0409618008 Đerić Maja 1999
0409616016 Kiso Marta 2003
0410917044 Bunčić Ema 2004
0409617005 Miladinović Teodora 2004
0404715006 Videnov Iva 2004
0404716024 Galinac Ana 2005
0404717021 Grbić Marija 2005
0409616007 Habuš Nikolina 2005
0409618009 Lutkić Nađa 2005
0409617003 Matić Vanja 2005
0409615035 Obradović Milica 2005
0409615036 Šuković Marta 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Srezoski Slobodan Služb. Predstavnik
Radulović Aleksandra Pratilac C4373
Ekmedžić Vladimir Pratilac
Šestović Vesna Lekar