Titel,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0190514009 Bratić Jelena 2003
0190513004 Vučković Milana 2003
0190514017 Antić Mihaela 2004
0190514014 Bilać Katarina 2004
0190514015 Jelača Jovana 2004
0190514006 Radanov Teodora 2004
0190514008 Tegeltija Saša 2004
0190518006 Radanov Anja 2005
0190514012 Ristić Sofija 2005
0190514019 Višekruna Milica 2005
0190515003 Gombi Milica 2006
0190514003 Klepić Andrea 2006
0190518007 Oparnica Željana 2006
0190515002 Radanov Staša 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Maleš Dušan Trener 2220
Ćulum Slavko Služb. Predstavnik
Radanov Vojislav Služb. Predstavnik
Maleš Dušan Lekar