Sloga, Požega

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0630199043 Jevtović Goran 1984
0630199042 Sadiković Viktor 1984
0606401098 Brašanac Branko 1991
0600203008 Leković Strahinja 1992
0600604015 Šopalović Dobrica 1994
0630108006 Korać Filip 1997
0502908015 Bogosavljević Luka 1998
0630008032 Arsović Ratko 1999
0661509011 Radić Aleksandar 1999
0642412003 Vučićević Todor 2000
0630116001 Petrović Marko 2001
0661515016 Smiljanić Miloš 2001
0630115011 Vukčević Todor 2001
0630118004 Radovanović Nemanja 2002
0630116008 Bošković Luka 2003
0630116009 Jovančić Boris 2003
0630117010 Podraščić Bogdan 2003
0661517009 Petrović Milorad 2004
0630016006 Čarkić Strahinja 2005
0630118025 Ivanović Ognjen 2005
0630118021 Mitrović Srđan 2005
0630417008 Nešković Marko 2005
0661513020 Zarić Uroš 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mateničarski Sasa Trener 6019
Podraščić Goran Služb. Predstavnik
Čarkić Predrag Služb. Predstavnik
Savić Petar Pratilac
Bojat Bojan Pratilac