KK RADNIČKI Kovin, Kovin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0000209018 Samardžić Jakov 1990
0258703010 Gvozdenović Stefan 1991
0220507001 Sarmeš Ilija 1991
0200704065 Bibić Jovan 1993
0220506017 Bogdanović Milan 1994
0202207008 Vujković Nikola 1994
0220506006 Papić Jakov 1995
0462608009 Anušić Luka 1998
0202709026 Bogdanović Marko 1999
0202709010 Milosavljević Nemanja 2000
0800309012 Milovanović Aleksandar 2000
0202112011 Mitić Nikola 2002
0202112008 Mlinar Marko 2002
0202116014 Paunović Željko 2002
0201510012 Majstorović Mateja 2003
0202114004 Papić Teodor 2003
0202119008 Kocić Vanja 2004
0202118010 Dokljan Dimitrije 2005
0202114020 Lakićević Aleksa 2005
0202118012 Perišić Luka 2005
0202118001 Pušonjić Uroš 2005
0202118006 Ranislavić Miloš 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Cvetković Vladimir Trener 2139
Papić Srđan Služb. Predstavnik
Papić Mrđan Služb. Predstavnik
Topalović Aleksandar Pratilac
Maričić Zoran Pratilac
Jeremić Goran Pratilac
Stojanović Novica Pratilac
Kostić Aleksandar Lekar