Topolčanka, Bačka Topola

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0110402508 Grahovac Danijela 1990
0190205008 Đurnić Jovana 1991
0190204004 Zorić Jelena 1992
0190212007 Čelebić Tatjana 1996
0110911018 Repček Sofija 2001
0190212001 Zorić Sonja 2001
0190213001 Cerovina Anja 2002
0111116001 Korica Anđela 2002
0190213003 Kličković Tijana 2003
0190216005 Belada Jovana 2004
0190215005 Šorak Maša 2004
0190219009 Pjevač Milica 2005
0190219006 Rapaić Nikolina 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ivić Slađan Trener 4102
Uzelac Vanja Služb. Predstavnik
Hinić Miroslav Pratilac
Mitrović Marko Pratilac
Uzelac Vanja Pratilac
Milošev Gruja Lekar
Savić Saška Lekar