Karaburma, Beograd

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0403305001 Ružić Milica 1989
0404001264 Ostojić Kristina 1991
0403608002 Milekić Jelena 1995
0407606014 Stanković Jana 1997
0630409031 Đokić Đurđina 1998
0440213001 Božović Stanja 2001
0403612014 Rutešić Milica 2001
0415714004 Maksić Ivana 2002
0000219009 Simić Ilijana 2002
0440213004 Bošković Nađa 2003
0431814024 Marinković Andrea 2003
0412613008 Panić Vanja 2003
0415714016 Stefanović Anja 2004
0415714015 Zečević Aleksandra 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Nešić Anđelka Trener 4328
Ćorić Radoje Služb. Predstavnik
Zečević Dejan Služb. Predstavnik
Lazić Ostoja Pratilac
Nešić Nina Pratilac
Cvetković Dejan Pratilac