Mileševka, Prijepolje

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0649601064 Mukladžija Edina 1984
0608700104 Bučevac Nataša 1985
0446301014 Božić Lidija 1988
0659903002 Dragutinović Melanija 1993
0600408001 Duraković Elzana 1995
0600411004 Matović Sara 1998
0603115019 Polovina Anela 1998
0603114031 Aksentijević Nikolina 2000
0629916043 Ganihodžić Adelisa 2000
0603114032 Kriještorac Berina 2000
0629916030 Ribić Sanija 2001
0629916002 Petaković Andrijana 2003
0603116015 Gojak Katarina 2004
0642917007 Tumbul Hana 2004
0659915036 Drobnjak Nikolina 2005
0659915034 Mandić Jovana 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Cmiljanović-Žunić Nada Trener 6218
Krpović dr Milan Služb. Predstavnik
Golubović Igor Služb. Predstavnik
Divac Branislav Služb. Predstavnik
Drobnjak Rade Služb. Predstavnik 6166
Pleskonjić Momčilo Pratilac
Bučevac Milanko Pratilac
Aličković Elvir Lekar