Sloga, Požega

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0403699019 Kostić Marija 1985
0603901058 Čakarević Natalija 1989
0656404023 Filipović Nataša 1991
0438405007 Dedović Zorana 1994
0468204005 Anđelković Katarina 1995
0768806026 Točaković Danijela 1995
0605017006 Bijić Ivana 2002
0630117007 Bogdanović Nevena 2002
0605017007 Đukanović Aleksandra 2002
0600210021 Nikitović Milica 2002
0600210022 Pavlović Jelena 2002
0600213003 Petrović Marija 2002
0600213004 Radovanović Jana 2002
0630117005 Đokić Vanja 2003
0630117003 Mateničarski Vanja 2003
0630118001 Milaković Sofija 2003
0600215008 Milijanović Sara 2003
0630117004 Sokolović Aleksandra 2003
0630118013 Ilić Tijana 2005
0630118014 Ilić Marija 2005
0630118016 Milijanović Nevena 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mateničarski Sasa Trener 6019
Podraščić Goran Služb. Predstavnik
Čarkić Predrag Služb. Predstavnik
Savić Petar Pratilac
Bojat Bojan Pratilac