Sloga, Požega

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0403398052 Maksimović Jevđenijević Jelena 1982
0403699019 Kostić Marija 1985
0603901058 Čakarević Natalija 1989
0656404023 Filipović Nataša 1991
0438405007 Dedović Zorana 1994
0468204005 Anđelković Katarina 1995
0768806026 Točaković Danijela 1995
0509912010 Biševac Isidora 1999
0605017006 Bijić Ivana 2002
0630117007 Bogdanović Nevena 2002
0605017007 Đukanović Aleksandra 2002
0600210021 Nikitović Milica 2002
0600210022 Pavlović Jelena 2002
0600213003 Petrović Marija 2002
0600213004 Radovanović Jana 2002
0630117005 Đokić Vanja 2003
0630117003 Mateničarski Vanja 2003
0630118001 Milaković Sofija 2003
0600215008 Milijanović Sara 2003
0630117004 Sokolović Aleksandra 2003
0630118014 Ilić Marija 2005
0630118013 Ilić Tijana 2005
0630118016 Milijanović Nevena 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Mateničarski Saša Trener 6019
Mićović Milovan Trener 6041
Korać Filip Služb. Predstavnik
Savić Petar Služb. Predstavnik
Korać Filip Pratilac
Gligorijević stefan Pratilac
Vasiljević Nikola Pratilac
Bojat Bojan Pratilac
Jovanović Josip Pratilac
Savić Petar Pratilac
Jovanović Josip Pratilac
Vasiljević Nikola Pratilac
Milojević Dragana Lekar
Milojević Dragana Lekar