Sistem 2000, Smederevska Palanka

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0603999035 Vasović Andrijana 1983
0709200079 Boškovska Jovana 1988
0502009007 Glišić Jovana 1999
1200413010 Gvozdić Ivana 2000

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca