Sistem 2000, Smederevska Palanka

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0603999035 Vasović Andrijana 1983
0709200079 Boškovska Jovana 1988
0408806028 Jovanović Sunčica 1995
0557520009 Drakulić Marija 1996
0504508002 Marković Kristina 1996
0453206002 Lukić Dajana 1998
0768710024 Marinković Janja 1998
0502009007 Glišić Jovana 1999
1200413010 Gvozdić Ivana 2000
0204312003 Ignjatović Anja 2000
0602210003 Spahić Anđela 2000
0300510015 Vasiljević Sofija 2000
0348314004 Branković Teodora 2001
0502010036 Jovanović Jovana 2001
0502010037 Jovanović Katarina 2001
0403612008 Marinković Jovana 2001
0503313023 Torlaković Anastasija 2002
0557512022 Drljević Tea 2003
0557516022 Živković Teodora 2004
0557513018 Jovanović Bojana 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca