Vršac doo, Vršac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0203400072 Jovanović Ivana 1988
0438901001 Marjanović Ljiljana 1988
0908905003 Radović Marija 1991
0203406001 Kerkez Milana 1994
0602106019 Miletić Ana 1996
0201508022 Repac Tamara 1996
0201408029 Stjepanović Dragana 1996
0203417001 Babić Anita 2001
0203416014 Cera Marina 2003
0203417004 Mihajlović Milana 2003
0203416012 Tomić Gorana 2003
0203416013 Verigić Dejana 2003
0203416011 Nikolajević Marija 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kanjevac Miroslav Trener 2017
Serman Kristian Služb. Predstavnik
Živković Miloš Služb. Predstavnik
Ogrizović Veljko Pratilac