Srem, Sremska Mitrovica

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0104199007 Dajč Sanja 1983
0117604001 Bedov Zorica 1991
0408407011 Vujašević Milica 1996
0348213002 Krstić Ilina 2001
0801415026 Popović Radmila 2001
0348213003 Kovačević Danijela 2002
0403611009 Mlađenović Anđela 2002
0108915014 Aničić Marijana 2003
0108916005 Blagojević Teodora 2003
0308614009 Mijailović Emilija 2003
0108916007 Vasić Irina 2003
0108916008 Vukelić Rada 2003
0108915010 Borić Ikonija 2004
0108915004 Nićiforović Anastasija 2004
0108915001 Riđošić Anđela 2004
0108915015 Dimitrijević Vanja 2005
0108917006 Janković Jelena 2005
0108915019 Nikolić Mila 2005
0108918003 Simić Ana 2005
0108815043 Trkulja Branka 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca