Srem, Sremska Mitrovica

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0104199007 Dajč Sanja 1983
0117604001 Bedov Zorica 1991
0348213002 Krstić Ilina 2001
0348213003 Kovačević Danijela 2002
0108915014 Aničić Marijana 2003
0108916005 Blagojević Teodora 2003
0108916007 Vasić Irina 2003
0108916008 Vukelić Rada 2003
0108915010 Borić Ikonija 2004
0108915004 Nićiforović Anastasija 2004
0108915019 Nikolić Mila 2005
0108918003 Simić Ana 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stamenković Nemanja Trener 5289
Budošan Nikola Služb. Predstavnik
Ivošević Dušanka Lekar