Radnički, Beograd

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0468204010 Čučukov Ana 1993
0400707015 Divjak Vesna 1994
0407606012 Dubrovina Natalija 1996
0408806027 Todorović Marija 1996
0463209028 Novković Jelena 1999
0463211006 Đorđević Jovana 2001
0801415026 Popović Radmila 2001
0403611010 Domazet Milica 2002
0408012005 Jovanović Ana 2002
0410710004 Mitrović Anđela 2002
0403610010 Praštalo Kristina 2002
0502811013 Rašić Vanja 2002
0826411040 Stojanović Marija 2002
0308615007 Veselinović Tamara 2002
0455611021 Vulović Jovana 2002
0509913005 Zlatković Anastasija 2002
0409611008 Babić Jana 2003
0452814099 Cenić Ivona 2003
0600515018 Kostić Zorana 2003
0410716016 Kunovac Tara 2003
0440218003 Milošević Iva 2003
0190511008 Nedeljkov Bogdana 2003
0440215012 Pantović Lana 2003
0440218002 Savić Sara 2003
0410711024 Žigić Ivana 2003
0406913029 Marković Andrea 2004
0440215006 Živković Iva 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jovanović Zoran Trener 4052
Zupančić Tijana Služb. Predstavnik P4861
Gavrilović Zoran Služb. Predstavnik
Zupančić Dušan Služb. Predstavnik
Đogović Milena Pratilac
Đorđević Petar Pratilac
Damjanović Dragan Pratilac
Kesić Ana Lekar