Srbobran, Srbobran

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0850698027 Subić Branka 1986
0110902506 Lukić Slađana 1991
0171102004 Kekezović Dragana 1992
0210706004 Ivetić Mila 1995
0223508006 Plećaš Olgica 1997
0102411010 Curaković Jelena 2000
0260312008 Ćurčić Jelena 2001
0102412006 Debeljački Mirjana 2001
0105911009 Stajkovski Maja 2001
0102412004 Zorić Mirjana 2002
0260314004 Vijatov Larisa 2003
0102414003 Čobanov Nikolina 2004
0108615019 Guljaš Livia 2004
0260316003 Ćeran Milica 2005
0102415004 Kasa Tamara 2005
0102415005 Kulačin Dunja 2005
0260317001 Šućurović Tisa 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Subić Slobodan Trener 1140
Subić Milorad Služb. Predstavnik
Krga Nikola Pratilac
Mijić Zoran Pratilac
Nastić Živko Lekar