Proleter 023, Zrenjanin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0210502503 Bosnić Jelena 1990
0500304002 Lambić Zorana 1993
0316106028 Jokić Tamara 1996
0301809003 Mihajlović Nikolina 1999
0200809007 Ratković Milica 1999
0203915002 Sovilj Milica 2001
0210510003 Milinković Maša 2002
0210511004 Bajin Nataša 2003
0210514001 Čabrilo Jovana 2003
0203915016 Dukić Iva 2003
0190513003 Muratović Jelena 2003
0203915015 Pilipović Nikolina 2003
0210514002 Popov Sara 2003
0210510007 Škundrić Bojana 2003
0210511006 Bajin Milica 2004
0223512010 Milenković Dragana 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Marinkov Marko Trener 2058
Lambić Petar Služb. Predstavnik